Som rodeným hovorcom slovenčiny aj češtiny a po 25-tich rokoch činnosti v Taliansku aj taliančiny. Počas 10 rokov strávených v bývalej Juhoslávii som veľmi dobre zvládla aj srbštinu a chorváčtinu a pracujem aj s týmito jazykmi. Som registrovaná ako tlmočník a prekladateľ v zozname prekladateľov a tlmočníkov pri OR v Bologni. Mám odbornú prípravu v oblasti techniky, ekonómie, obchodu a práva a v oblasti metodiky prekladania a tlmočenia. Od roku 1991 žijem v Taliansku a práca tlmočníka - prekladateľa sa stala mojím povolaním – najskôr na čiastočný a neskôr na plný úväzok ako freelance.

Viacodvetvová odborná príprava a neustály kontakt s realitou Slovenska, Česka krajín býv. Juhoslavie a Talianska ako aj skúsenosti získané v praxi, vytvárajú moje know-how a sú zárukou kvality a vysokej profesionálnej úrovne.

Ceny

Typ služby Cena
Súdne overený preklad z/do cudzieho jazyka 20 € / normostrana*
Odborný preklad bez overenia dohodou
Bežný preklad (nie odborný) bez overenia dohodou
Tlmočenie dohodou
Pri väčších objemoch možnosť poskytnutia množstevných zliav.

* pod normostranou sa rozumie formát A4 (1500 znakov vrátane medzier). Normostrana sa počíta z hotového prekladu, nie z originálu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom, ako jedna strana, sa považujú za jednu celú stranu.

Objednanie služieb

Dokumenty na preklad mi môžete priniesť osobne alebo zaslať e-mailom alebo poštou. Tlmočnícke služby treba dohodnúť vopred (aspoň 5 dní pred termínom vykonania služby).

Preklady:
Pri prekladoch pracujem s najmodernejšou IT technológiou a so softwarom CAT (computer-aided translation), ktorý umožňuje zjednotiť terminológiu a využívať prekladovú pamäť. Vyhotovujem obchodno-právne preklady, preklady finančníckých textov, účtovných závierok, výpisov z OR, spoločenských zmlúv, preklady právnych a osobných dokumentov, preklady z oblasti medicíny a farmaceutického priemyslu, strojárstva, manualistiku z oblasti strojárenstva, automobilovej výroby, obrábacích strojov, ochrany životného prostredia a ekológie.

Tlmočenie:
konzekutívne, simultánne tlmočenie a chuchotage (tlmočenie šeptom);

Referencie:

Podnikateľské a verejné subjekty, pre ktoré som pracovala:

Slovenský pavilón na Expo 2015 Milano pre Agentúru Evka sro Bratislava, Ega srl Roma, Inlingua Padova, Senlima Bologna, Agel Italy Milano, Training srl. Terni, Studio notai associati Trento, Caseificio andriese Andria, Milk Trade Praha Česká Republika, Ceca, Farma Majcichov Slovensko, Nexo Italia, Concetti Bastia U., Edas a.s. Bratislava Slovensko, Tecnogym Bratislava Slovensko, Coopbox Eastern Italia, Eastern real Slovakia, Equa Trading Venezia, Ekoss Brno Česká Republika, Safe Italia S. Giovanni in P., Butteland Slovakia, Enel Slovakia, Looking up R. Emilia, R+M sas Bergamo, Asap Cz Praha R. Ceca, Link up Bologna, Paioli sport s.p.a Bologna, Novacar Praha R. Ceca, Loblein Verona, Best union Bologna, NOVIMA s.r.l Bagnacavallo (RA), Energreen s.r.o Olomouc, AST sas Torino, Procura d.R.di Trento, Procura d.R.di Bologna, Regione Carabinieri Trento, Veľvyslanestvo Slovenskej Republiky v Ríme, Specialolympic Italia v Ríme, Omnia Bergamo, Mydioma Como, Puntolingua Piombino, Kosmos Traduzioni R. Emilia, Techne Traduzioni Verona, Bonfiglioli Riduttori Bologna, Konstans Bratislava Slovensko,Tetras Zilina Slovensko, Eurotrad Verona, Eurocold Bomporto, atď.

Kontakty

Tel: 00421 903 848 032 alebo 0039 329 619 7515
Miesto: Bologna (Taliansko), Košice (Slovensko)
E-mail: v_iveta@yahoo.it
Skype: ivetav2